Napotki obiskovalcem

 

Za obiskovalce bo pripravljeno dovolj parkirnih mest in s pomočjo rediteljev bo vsakdo lahko parkiral svoje vozilo v bližini prireditvenega prostora. Prosimo vas le, da spoštujete navodila policistov in rediteljske službe in se na pot odpravite dovolj zgodaj, da ne boste obtičali v kakšnem prometnem zamašku.

Zaradi zagotavljanja varnosti bo ob vstopu na prireditveni prostor obvezen osebni pregled obiskovalcev in njihovih stvari.

Na prireditveni prostor je prepovedano vnašati:

  • predmete, ki lahko ogrozijo varnost obiskovalcev (orožje, pirotehnična sredstva, ostri predmeti, …);

  • prepovedane substance (droge), steklenice, pločevinke in plastenke s pijačo.
     

Osebam, mlajšim od 16 let, je med 24.00 in 5.00 uro zjutraj prepovedan vstop in zadrževanje brez spremstva staršev, rejnikov ali skrbnikov v gostinskih obratih in na prireditvah, kjer se toči alkoholne pijače. (Zakon o varstvu javnega reda in miru, 21. člen, UL RS 70/2006)

V skladu s 7. in 9. členom Zakona o omejevanju porabe alkohola (ZOPA), je prepovedano alkoholne pijače in pijače, ki so jim dodane alkoholne pijače prodati oz. ponuditi:

  • osebam, mlajšim od 18 let;

  • osebam, ki kažejo očitne znake opitosti od alkohola;

  • osebam za katere je mogoče upravičeno domnevati, da jih bodo posredovale osebam, mlajšim od 18 let;

  • osebam za katere je mogoče upravičeno domnevati, da jih bodo posredovale osebam, ki kažejo očitne znake opitosti od alkohola.
     

V skladu z zgornjimi določili bo gostinsko osebje striktno preverjalo identiteto (domnevno mladoletnih) oseb, ki se lahko izkazuje le z veljavno osebno izkaznico ali potnim listom. Zgornjim kategorijam obiskovalcev bo onemogočena konzumacija alkoholnih pijač in pijač, ki so jim dodane alkoholne pijače.

Starše posebej prosimo, da pazijo na svoje otroke. Zbirno mesto za izgubljene osebe bo ob reševalnem vozilu.
Organizator ne odgovarja za parkirana vozila in izgubljene ali ukradene stvari obiskovalcev.

Obiskovalci naj pri parkiranju vozil spoštujejo navodila policistov in rediteljske službe in jih parkirajo v skladu z njihovimi usmeritvami. Prosimo za potrpežljivost in strpnost v prometu!

Zaradi snemanja TV oddaje bodo obiskovalci na prireditvenem prostoru (kot del publike) tudi zvočno in video snemani ali fotografirani. Obiskovalci se z vstopom na prireditveni prostor s tem strinjajo; avdio-vizualni materiali pa bodo brez avtorizacije in nadomestil uporabljeni za javne objave.

Želimo vam prijetno počutje in dobro zabavo!